VENSTREHÅNDETHEDbegrebet fra 1810'erne til nu

Quiz – VENSTREHÅNDETHED

Quizzen kan tages før, under eller efter at man har læst leksikonopslagene om emnet.


Klik for quiz

Begrebet VENSTREHÅNDETHED og dets historik

I samlingen her omtales "tilbøjeligheden til at bruge venstre hånd i stedet for højre" indtil 1967 som "kejthåndethed", som i vor tids sprogpuritanisme af nogle betragtes som et skældsord.


Udvalgte leksikonartikler om begrebet VENSTREHÅNDETHED

Det tidligste leksikon med en artikel om venstrehåndethed er Salmonsens fra 1915. Allerede her er der fokus på hjernehalvdele og talecentre.

Fra Nordisk Konversations Leksikon fra 1960 og frem pointeres, at det skulle være skadeligt at tvinge venstrehåndede børn til fx at skrive med højre hånd.

Man kan jo så diskutere, om det er skildringen af en fortsættelse af eller et brud på leksikontraditionen, men den tidligst opsporbare danske Wikipedia-artikel VENSTREHÅNDET er gengivet fra Internet Archive, ligesom der også er link til den aktuelle Wikipedia-artikel.

Yderligere er der link til artiklen VENSTREHÅNDET under portalen lex.dk.


  ¤   1892-1899, Allers Illustrerede Konversationsleksikon
  ¤  1893-1911, Salmonsens store illustrerede Konversationsleksikon - En nordisk Encyklopædi
  ¤  1915-1930, Salmonsens konversationsleksikon
  ¤  1916-1924, Store Nordiske Konversations Leksikon
  ¤  1933-1937, Illustreret dansk Konversationsleksikon
  ¤  1949, Den nye Salmonsen, A-Å
  ¤   1960-1964, Nordisk Konversations Leksikon
  ¤  1967, Hirschsprungs konversationsleksikon
  ¤  1972-1981, Lademanns leksikon
  ¤  1982-1988, Lademann
  ¤  1985, Gyldendal tobinds leksikon
  ¤  1997, Lademanns Multimedia Leksikon
  *   2010, Wikipedia, den frie encyklopædi
  *  Aktuelt, Wikipedia, den frie encyklopædi
  ~  Aktuelt, lex.dk
Allers Illustrerede Konversationsleksikon, 1892-1899

[ ingen artikel ]

Til menuen
Salmonsens store illustrerede Konversationsleksikon - En nordisk Encyklopædi, 1893-1911

[ ingen artikel ]

Til menuen
Salmonsens konversationsleksikon, 1915-1930

Kejthaandethed, De fleste Mennesker har fra Fødselen en uvilkaarlig Tilbøjelighed til fortrinsvis at anvende højre Haand; i Sammenhæng hermed er Muskulaturen paa højre Arm kraftigere udviklet end paa venstre. Hos nogle Individer er imidlertid venstre Haand den, der er bedst egnet til Brug, især til alle komplicerede Handlinger, og disse Individer kaldes Kejthaandede. Svarende hertil finder man, at hos Normale er venstre Hjernehalvdel, hvorfra Nervebanerne til højre Arm og Ben udgaar, den bedst udviklede; bl. a. ligger Talecentret i venstre Hjernehalvdel. Hos Kejthaandede ligger derimod Talecentret i højre Hjernehalvdel, som er den bedst udviklede.
K. H. K.

Til menuen
Store Nordiske Konversations Leksikon, 1916-1924

[ ingen artikel ]

Til menuen
Illustreret dansk Konversationsleksikon, 1933-1937

Kejthaandethed, Ejendommelighed hos nogle faa Procent af Menneskeheden, visende sig ved, at venstre Haand naturligst bruges frem for højre.

Til menuen
Den nye Salmonsen, A-Å, 1949

kejthåndethed, tilbøjelighed til at bruge venstre hånd i stedet for højre; skyldes antagelig medfødt ejendommelighed i hjernens bygning.

Til menuen
Nordisk Konversations Leksikon, 1960-1964

kejthåndethed, vil sige, at venstre hånd naturligt bruges frem for højre. Står muligvis i forbindelse med en ombytning af højre- og venstresidige centrer i hjernen; i hvert fald er talecentret, som hos normale findes i hjernens venstre halvdel, uviklet i højre hjernehalvdel hos kejthåndede. Kejthåndethed er ingen abnormitet; såkaldt rethåndede, det vil sige sådanne, som naturligt foretrinsvis bruger højre hånd, har lige så store vanskeligheder ved at bruge venstre hånd, som kejthåndede har ved at bruge højre hånd. Tvangsmæssige forsøg på at ændre kejthåndethed til rethåndethed, f.eks. i skolens skriveundervisning, må betragtes som meget uheldige og forekommer næppe mere.

Til menuen
Hirschsprungs konversationsleksikon, 1967

kejthåndethed: medfødt tilbøjelighed til at anvende venstre hånd i situationer hvor de fleste anvender højre hånd. Godt 5 % er kejthåndede. Man bør normalt ikke tvinge kejthåndede børn til at foretrække højre hånd.

Til menuen
Lademanns leksikon, 1972-1981

venstrehåndethed: en anden betegnelse for kejthåndethed.

, , , - - - o o o 0 0 0 o o o - - - ' ' '

kejthåndethed: kejthåndethed; tilbøjelighed til at anvende venstre hånd i situationer, hvor de fleste anvender højre hånd. Godt 5 % er kejthåndede; ifølge amerikanske undersøgelser findes tilbøjeligheden endog hos 12 %, men mange af dem tilpasser sig uden vanskelighed i den tidlige barnealder til en verden, hvor omgangsformer og redskaber er højrehåndede. Man bør imidlertrid ikke tvinge kejthåndede børn til at foretrække højre hånd, idet en kunstig hæmning af tilbøjeligheden vides at kunne medføre psykologiske ulember, bl.a. stammen. Årsagen til venstrehåndethed er omtvistet; nogle mener, at den beror på et arveanlæg. Det vides, at højre hjernehalvdel styrer venstre side af kroppen og omvendt, men ingen kan forklare, hvorfor den hjernehalvdel hos mennesker skulle være stærkere end den anden; aber bruger begge hænder lige godt.

Til menuen
Lademann, 1982-1988

venstrehåndethed: kejthåndethed; tilbøjeligheden til at anvende venstre hånd i situationer, hvor de fleste anvender højre hånd. Godt 5 % er venstrehåndede; ifølge amerikanske undersøgelser findes tilbøjeligheden endog hos 12 %; men mange af dem tilpasser sig uden vanskelighed i den tidlige barnealder til en verden, hvor omgangsformer og redskaber er højrehåndede. Årsagen til venstrehåndethed er omtvistet; nogle mener, at den beror på et arveanlæg. Det vides, at højre hjernehalvdel styrer venstre side af kroppen og omvendt; men ingen kan forklare, hvorfor den hjernehalvdel hos mennesker skulle være stærkere end den anden; aber bruger begge hænder lige godt. Den teori har været fremsat, at venstrehåndethed beror pa den ene hjernehalvdels dominans: den venstre halvdel hos højrehåndede og den højre del hos venstrehåndede. Tidligere antog man, at en tvangsmæssig brug af højre hånd kunne medføre sprogvanskeligheder som stammen, læsebesvær o. lign., idet sprogcentret formodedes at ligge i den dominerende hjernehalvdel og at man således unaturligt ændrede dominansforholdene. Det har imidlertid vist sig, at sprogcentret også hos højrehåndede kan ligge i højre halvdel, og samtidig, at de postulerede sprogforstyrrelser har andre og mere komplicerede årsager. Tvangsmæssig ændring er dog yderst uhensigtsmæssig.

Til menuen
Gyldendal tobinds leksikon, 1985

kejthåndethed: medfødt egenskab tl bedst at kunne bruge venstre hånd. Cirka 5 % af alle mennesker menes at være mere eller mindre udpræget kejthåndede. Betegnelsen kejthåndethed er nu afløst af betegnelsen venstrehåndethed.

Til menuen
Lademanns Multimedia Leksikon, 1997

venstrehåndethed: kejthåndethed; tilbøjeligheden til at anvende venstre hånd i situationer, hvor de fleste anvender højre hånd. Godt 5 % er venstrehåndede; ifølge amerikanske undersøgelser findes tilbøjeligheden endog hos 12 %; men mange af dem tilpasser sig uden vanskelighed i den tidlige barnealder til en verden, hvor omgangsformer og redskaber er højrehåndede. Årsagen til venstrehåndethed er omtvistet; nogle mener, at den beror på et arveanlæg. Det vides, at højre hjernehalvdel styrer venstre side af kroppen og omvendt; men ingen kan forklare, hvorfor den hjernehalvdel hos mennesker skulle være stærkere end den anden; aber bruger begge hænder lige godt. Den teori har været fremsat, at venstrehåndethed beror på den ene hjernehalvdels dominans: den venstre halvdel hos højrehåndede og den højre del hos venstrehåndede. Tidligere antog man, at en tvangsmæssig brug af højre hånd kunne medføre sprogvanskeligheder som stammen, læsebesvær o.lign., idet sprogcentret formodedes at ligge i den dominerende hjernehalvdel og at man således unaturligt ændrede dominansforholdene. Det har imidlertid vist sig, at sprogcentret også hos højrehåndede kan ligge i højre halvdel, og samtidig, at de postulerede sprogforstyrrelser har andre og mere komplicerede årsager. Tvangsmæssig ændring er dog yderst uhensigtsmæssig.

, , , - - - o o o 0 0 0 o o o - - - ' ' '

kejthåndethed: se venstrehåndethed.Wikipedia, den frie encyklopædi, 23. marts 2010

Venstrehåndet
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Cirka 10 % af alle mænd, og 8 % af alle kvinder er venstrehåndede. Det betyder at de fx foretrækker at skrive, kaste og spise med venstre hånd[1]. Venstrehåndede personer er normalt også venstrefodede. Man ved ikke helt hvorfor nogen er venstrehåndede, men én teori går ud på at det findes et gen som bestemmer at de fleste mennesker skal være højrehåndede, og at 20 % af os fødes uden dette gen. Disse vil have 50 procents chance for at blive venstrehåndede. En anden teori går ud på, at stress hos moren under graviditeten kan føre til at barnet bliver venstrehåndet.

vNogen mener at venstrehåndede er mere udsatte for sygdomme end højrehåndede, men at venstrehåndede til gengæld er mere kreative, og oftere har kunstneriske talenter.[Kilde mangler] Dette har sammenhæng med hvilken hjernehalvdel som er mest aktiv. Hvis du gør mange bevægelser med venstre kropshalvdel (eks. skrive), vil højre hjernehalvdel være i størst aktivitet, og modsat. De to hjernehalvdele har ansvaret for forskellige opgaver og derfor vil venstrehåndede og højrehåndede have øget hjerneaktivitet i modsatte hjernehalvdele og derfor kunne have forskellige talenter.

Selvom venstrehåndede udgør mindre end 10 procent af befolkningen, har fem af de sidste syv amerikanske præsidenter været venstrehåndede: Gerald Ford, Ronald Reagan, George H.W. Bush, Bill Clinton og Barack Obama. Barack Obama's modstander i 2008-valgkampen, John McCain, er også venstrehåndet[2]. Også Osama Bin Laden er venstrehåndet.

Kejthåndethed
Da venstrehåndede er en minoritet i en højrehåndet verden blev de før i tiden tvunget til at skrive med den "rigtige" hånd i skolen.
På engelsk hedder "højre" right (rigtig), på tysk recht (ret, rigtig) og på fransk droit (ret, retfærdig, oprigtig). Det latinske ord for venstre betyder ond/truende på engelsk (sinister).
På engelsk hedder "venstrehåndet" left-handed (kejtet, klodset, uheldig) og venstre på fransk er gauche (kluntet, klodset).
En fyrste eller konges ægteskab med en borgerlig, uden arverettigheder for børnene hedder en vielse til venstre hånd. Dårligt håndværk kaldes venstrehåndsarbejde.

Til menuen
Wikipedia, den frie encyklopædi, aktuel

Venstrehåndet
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Venstrehåndet - Wikipedia, den frie encyklopædi

Til menuen
lex.dk, aktuel

menighedsråd
Den Store Danske

venstrehåndet | lex.dk – Den Store Danske

Til menuen