ILLUSTRATIONER, div.

På denne side gengives assorterede illustrationer, plancher, fotografier, billeder o.lign. fra danske leksikonner gennem tiden.

Billedmaterialet står ret ukommenteret.

Dog skal det siges, at vi jo i vor tid her i begyndelsen af det 21. århundrede lever i en tid med meget grafik og mange billeder, og at nogle går så langt som til at sammenligne os med den kultur, der frembragte hulemalerierne for 10.000 til 30.000 år siden. For omkring 100 år siden var dermimod en tid med mange bogstaver og ord.

Så meget desto mere har de få kort, billeder, fotografier, plancher og illustrationer været fremstående i den tids leksikonner.

Klik på miniatureren for at se llustrationer, fotografier, kort og plancher i fuld størrelse.

Oversigt:

Abnormiteter, Store Nordiske, 1916

billede Planchen viser forskellige abnormt fødte dyr og mennesker – et svin med eet øje, to sammenvoksede tvillinger, en kylling med fire baglemmer samt et spædbarn med hale.

Afrika, Salmonsen, 1892

billede Kortet her er et såkaldt politisk landkort, viser altså grænserne mellem stater.
I indeks-firkanten er angivelse af, hvilke europæiske stater, der har koloniseret hvilke områder – Tyskland, Frankrig, Spanien, England, Portugal og Italien.
Desuden områder »Under tyrkisk Overhöjhed«, d.v.s. stort set det nuværende Libyen.
Helt uden for kategori – også i indekset her – er »Congostaten«, som egentlig groft sagt var den Belgiske Kong Leopold II's private ejendom.

Afrika, Store Nordiske, 1916

billede Kortet her er et såkaldt politisk landkort, viser altså grænserne mellem stater. Byer med hhv. under og over ½ million indbyggere er markerede.
De højeste Bjærgtoppe er anført; Kilimandscharo – kontinentets højeste bjerg – er her anført til 6010 meter, altså noget højere end i dag, hvor det i øvrig staves Kilimanjaro.
Befolkningstallene er angivet for sorte, hvide og brune.
Med hensyn til religion er befolkningen angivet i Hedninger, Muhamedanere, Kristne og Jøder.

Afrikansk Kultur, Store Nordiske, 1916

billede På denne planche fremvises eksempler på afrikansk kultur.
En Kaffer-Krigers hovedprydelse og skjold.
Tilsvarende fra en Massai-Kriger.
Samt en Negertromme.
Og en Kamelsaddel.

Afrikas Dyr, Store Nordiske, 1916

billede På denne planche fremvises et udvalg af Afrikas dyr.
En Maki, en Saddelstork, en Hyænehund og en Hornravn, blandt andre.

Amerikas Dyr, Store Nordiske, 1916

billede På denne planche fremvises øverst Nordamerikas, nederst Sydamerikas, dyr.
Blandt andet Prærieulv, Vaskebjørn og Kalifornisk Vagtel fra Nord- og Tapir, Rød Brøleabe og Tukan fra Sydamerika.

Asien, Store Nordiske, 1916

billede Kortet her er et såkaldt politisk landkort, viser altså grænserne mellem stater. Byer med hhv. under og over ½ million indbyggere er markerede.
Der er både et Forindien og et Bagindien. I førstnævnte optrådte først omkring 30 år efter dette leksikons udgivelse Pakistan. Desuden bemærkes landenavne som Birma, Annam, Siam og Tonkin.
De betydeligste Bjærgtoppe er anført; Mount Everest – verdens højeste bjerg – er her anført til 8840 meter, altså knap ti meter lavere end det står til i dag. Dapsang står her anført som næsthøjest med en højde på 8620 meter. Det er det bjerg, som man i dag omtaler som K2 med en højde på 8611 meter.
Befolkningstallene er angivet for gule, hvide og brune.
Med hensyn til religion er befolkningen angivet i Hedninger, Buddaister, >I>Braminer, Muhamedanere, Kristne og Jøder.

Asiatisk Kultur, Store Nordiske, 1916

billede På denne planche fremvises eksempler på asiatisk kultur.
En Javanesisk Maske.
En Buddhafigur.
En Panserhjelm for Heste (Japan).

Asiens Dyr, Store Nordiske, 1916

billede På denne planche fremvises Asiens dyr.
Det, vi i dag kalder Stor Panda, kaldes her Bambusbjørn, og man stavede dengang den store menneskeabe Orang-Utang.

Danmark, Aller, 1892

billede Danmarkskortet her er fra Allers illustrerede Konversationsleksikon fra 1892. Det mest iøjenfaldende er måske nok, at Sønderjylland ikke er dansk på det tidspunkt – Genforeningen skete først små 30 år senere, i 1920, så på dette kort er er byer som Tønder, Aabenraa og Haderslev tyske.
En anden iagttagelse er fraværet af broer. Der skulle gå over 40 år, før Lillebæltsbroen blev indviet, og Storstrømsbro og Storebæltsbro var der naturligvis heller ikke dengang.
Jernbanerne er også iøjenfaldende sammenlignet med nu. Der er ingen jernbaner på Bornholm. Det er der heller ikke nu, men der har været det i mellemtiden. Der er for eksempel heller ingen jernbanelinie mellem Ringsted og Næstved, men til gengæld mellem Maribo og Rødby.

Fagforeningernes Udvikling, Store Nordiske, 1916

billede Planchen viser medlemstal for forskellige fagforeninger i industrien i Danmark frem til 1915.
Alene navnene på fagforeningerne giver vidnedsbyrd om en svunden tid –
Guld-, Sølv- og Elektropletarbejderforbundet
Dansk Karetmagerforbund
Dansk Mølleriarbejderforbund
Dansk Skibetømrerforbund
Tobaksarbejderforbundet

Margarinefabrikation, Store Nordiske, 1916

billede På denne planche er margarinefabrikation vist i 10 trin.
Teksterne til billederne er:

1. Kokosplantage.
2. Kokosnødderne plukkes.
3. Kokosnødderne hjemføres.
4. Kokosnødderne spaltes.
5. Kokosnødderne sorteres.
6. Kokosnødderne soltørres.
7. Kokosnødderne lægtes tli Exportdamper.
8. Efter udpresning af Nøddeolien, ankommer denne til Margarinefabriken.
9. Mælkeriet hvor Mælken iblandes Plantemargarinen.
10. Margarinen pakkes.

Sydamerika, Store Nordiske, 1916

billede Kortet her er et såkaldt politisk landkort, viser altså grænserne mellem stater. Byer med hhv. under og over ½ million indbyggere er markerede. Stort set uberørt af Første Verdenskrig, som kontinentet var, er kortet stort set i overensstemmelse med det nutidige.
Panama var blevet selvstændigt i 1903, og også Panamakanalen, der var åbnet få år før dette leksikon udkom, er med på kortet.
De betydeligste Bjærgtoppe er anført, og herunder Aconcagua – kontinentets højeste bjerg – der er anført til 6970 meter, altså otte meter mere end det står til i dag.
Befolkningstallene er angivet for hvide, blandede (hvide-røde), røde og sorte.
Med hensyn til religion er befolkningen angivet i kristne, hedninger og jøder.