e Forside | Dansk Leksikon Museum
billede

Leksikonopslag

Nedenfor er listen over leksikonopslag, der er med eller på vej her på sitet, med quiz og gengivelse af leksikonartiklerneIcon

Abort

Icon

Det armenske folkedrab

Icon

Asbest

Icon

Boksning

Icon

Eugenik

Icon

Indianere

Icon

Inflation

Icon

islam

Icon

Menighedsråd

Icon

Mount Everest

Icon

Neandertal

Icon

Neger

Icon

Racisme

Icon

Thailand

Icon

Venstrehåndethed

Icon

Voldtægt

Planlagte leksikonopslag

  ¤ Adolf Hitler
  ¤ Georg Brandes
  ¤ Jesus
  ¤ Mark Twain
  ¤ Orgasme

      ... samt flere andre

Vidste du at ...

... et tidligt dansk leksikon blev udgivet i 1816 og hed:

Conversations-Lexicon, eller Encyclopædisk Haandbog over de i selskabelig Underholdning og ved Læsning forekommende Gjenstande, Navne og Begreber, med Hensyn til Folke- og Menneske-Historie, Politik, Diplomatik, Mythologie, Archæologie, Jordbeskrivelse, Naturkundskab, Fabrik- og Manufacturvæsen, Handel, de skjønne Kunster og Videnskaber, indbefattende tillige de ældre og nyere mærkværdige Tidsbegivenheder ?

Plancher, illustrationer

  Vor tid her i begyndelsen af det 21. århundrede er en tid med meget grafik og mange billeder. Nogle går så langt som at sammenligne os med den kultur, der frembragte hulemalerierne for 10.000 til 30.000 år siden. For omkrijng 100 år siden var dermimod en tid med mange bogstaver og ord.

  Så meget desto mere har de få kort, billeder, fotografier, plancher og illustrationer været fremstående i den tids leksikonner.

  Klik her for en samling af illustrationer, fotografier, kort og plancher, der gengives her som museumsgenstande uden yderligere kommentarer.
Icon

illustrationer

Kort om projektet

De store, brede leksikonner – hvis ikke ligefrem i mange tilfælde kaldt familieleksikonner – ses på dette site som udtryk for i sin tid vidt og bredt accepteret almen viden, altså ukontroversielle kendsgerninger og i nogle tilfælde tillige det, man med et jævnt udtryk kunne kalde »god latin«, altså moralsk korrekt opfattelse af tingene.
    Nu om dage mange år senere er informationerne i leksikonartiklerne med vore øjne i mange tilfælde hverken fakta, almen viden, ukontroversielle eller »god latin«.
    Materialet her er en fremvisning og anskueliggørelse af spændet mellem, hvad der var solid, uomgængelig fakta dengang og nu.

Andre ressourcer

Sociale medier